Förläng livslängden av det som tillverkats -

Konsumera miljövänligt.

Unsold Treasures Solution är det företag som ger liv åt olika typer av högklassiga produkter för hemmet som annars skulle gått till spillo. Detta gör vi med tanke på miljö, hållbarhet, elegans och cirkulär ekonomi.
stark
earth
foot
Klicka på någon av de tre "miljö-ikonerna" på skärmen för att ta reda på mer om hur vi kan hjälpa till att skydda miljön och bevara planeten. Varje ikon leder till en sida där vi beskriver vårt engagemang för miljön och hur vårt företag bidrar till en hållbar framtid. Hos oss arbetar vi ständigt för att minska koldioxidutsläppen, genom att minska avfall och satsa på det vi kallar “förstagångs-återanvändning”.

Förstahands-återanvändning:

Maximera värde och minska avfall.

Företag som står inför utmaningen att ha smått defekta eller felproducerade produkter kan ofta ha svårt att hitta en lämplig lösning för att sälja dem.

Dessa produkter kan vara resultatet av tillverkningsfel, transportskador eller andra faktorer som påverkar kvaliteten.

Genom att samarbeta med oss kan dessa företag dra nytta av möjligheten att sälja sina funktionsdugliga produkter istället för att behöva kasta dem.

banner