Ett miljösamarbete för företag som bryr sig.

Har ert företag en överflödighet av produkter som trots sin fulla funktionalitet endast står och samlar damm? Kasta dem inte, vi har lösningen!

Vi erbjuder en lösning för företag med överskott av användbara produkter som aldrig såldes. Kanske är de från en gammal kollektion, kanske någon beställde fel eller har de en utseendemässig defekt.

Ingen vinner på att användbara produkter slängs. Därför vill vi ge dessa produkter en ny chans att hitta sin ägare.

Genom att samarbeta med oss minskar ni bortfall, ökar tillgängligheten till kvalitetsprodukter och bidrar till en mer hållbar konsumtion. Låter detta intressant? - Kontakta oss idag!Så här går det till:

Steg 1:

Vi inleder samarbetet med att planera och kommunicera tydligt om hur vi kommer att arbeta tillsammans. Vi börjar med att prata om produkterna i fråga och säkerställer att funktionaliteten av produkten/produkterna är tillräcklig.

Efter detta diskuterar vi priser, leveranser, försäljningsmöjligheter och andra relevanta faktorer för att säkerställa en smidig process. Vi ser också till att båda parter är nöjda med det slutliga avtalet innan vi går vidare.

Steg 2:

När vi kommit fram överens om ett avtal åker vi ut dit produkterna förvaras och dubbelkollar så att allt är som det ska. Efter detta tar vi bilder på produkterna som vi sedan använder på vår webbplats och andra möjliga försäljningsplattformar.

Så fort produkterna ligger uppe för försäljning håller vi en nära kommunikation och uppföljning om försäljningsresultaten eller eventuella ändringar i planerna. Vid försäljning delar vi förtjänsten med företaget enligt de avtal som ingåtts.

Steg 3:

Vi utvärderar samarbetet tillsammans för att se vad som fungerade bra och vad som kan förbättras. Vi arbetar alltid för att skapa ett långsiktigt och ömsesidigt givande partnerskap. Om båda parterna är nöjda med samarbetet diskuterar vi framtid och utvecklingspotential.

Vi ser igenom avtalet med mer erfarna ögon och gör ändringar om det skulle ha kommit upp oklarheter. Genom denna modell kan vi bidra till en mer hållbar konsumtion samtidigt som vi skapar en vinst för både oss och våra samarbetspartners.