PERSONUPPGIFTSPOLICY

   

Senast uppdaterad: 11 April 2023

   

Denna sekretess- och cookiespolicy informerar dig om hur vi använder personuppgifter som lämnas in till oss, eller personuppgifter som samlas in av oss online med hjälp av cookies.


När du lämnar dina uppgifter till Unsold Treasures Solutions (Segelstorp Group AB), i samband med ett köp eller offertförfrågan i telefon, via mejl eller på vår webbplats, används dessa i syfte att återkoppla till dig som kund och utveckla och administrera en kundrelation.

 

Personuppgifterna används också som underlag för marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning, affärs- och metodutveckling. Personuppgifterna används också i marknadsföringsändamål. Dina uppgifter stannar hos oss och säljs inte vidare till en tredje part.


    Vi använder cookies för att ge en mer användarvänlig webbplats. Google Analytics hämtar uppgifter som IP-adress, operativsystem, webbläsare och beteende som Unsold Treasures Solutions sparar för webbstatistik och möjligheten att kunna förbättra användarupplevelsen, trots att du inte aktivt lämnar dina uppgifter till oss.


  • Unsold Treasures Solutions tillämpar tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra obehörig åtkomst, olaglig behandling och obehörig eller oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada på personuppgifter, och därigenom säkerställa en lämplig säkerhetsnivå. .


  • Unsold Treasures Solutions är som personuppgiftsansvarig, ansvarig för att behandlingen av dina personuppgifter sker lagenligt.


  • Unsold Treasures Solutions kan använda sig av personuppgiftsbiträden för att kunna behandla dina personuppgifter enligt de ovan angivna ändamålen. Detta kan t.ex. handla om IT-support, de som tillhandahåller våra servrar, de som utför kundanalyser och de som analyserar användarupplevelsen. Sådana underleverantörer kommer att ha samma skyldigheter som Unsold Treasures Solutions beträffande behandlingen av dina personuppgifter.


  • Unsold Treasures Solutions kommer vid förfrågan begränsa behandlingen eller radera personuppgifter utan onödiga dröjsmål om inte det finns rättsliga skäl att fortsätta behandlingen.

  • Unsold Treasures Solutions förbehåller sig rätten att ändra denna sekretesspolicy efter behov, till exempel för att följa ändringar i lagar och förordningar. En sådan förändring kommer att publiceras på Untresso.com.