Om oss

   

Senast uppdaterad: 31 Maj 2023

   

Vår vision är att revolutionera marknaden för exklusiva produkter för hemmet genom att erbjuda en hållbar och prisvärd lösning för både konsumenter och företag.

Genom att samarbeta med företag som har ett överskott av produkter som av någon anledning inte sålts och erbjuda dem till en bråkdel av priset, minskar vi mängden avfall och ökar tillgängligheten till kvalitetsprodukter.


Vi tar aktivt ansvar för vår miljöpåverkan genom att endast sälja produkter som av olika anledningar inte kan gå till ordinarie kunder och som annars hade gått till spillo. Produkter som fortfarande är användbara och i så gott skick så att man som konsument kan vara stolt över dem.

 

Med vår verksamhet vill vi uppmuntra en mer hållbar och rättvis konsumtion som motverkar ohälsosamma och icke hållbara konsumtionsvanor och även gynnar människor och planeten.